AGILE MANİFESTOYA KISA BİR BAKIŞ

AGILE MANİFESTOYA KISA BİR BAKIŞ

AGILE MANİFESTOYA KISA BİR BAKIŞ

Agile yaklaşımını ve felsefesini anlamak için öncelikle dört maddelik Agile Manifesto’yu incelemek ve anlamak gerekmektedir. Bu doğrultuda manifesto bizlere yazılım projelerindeki başarı oranlarını arttırabilmemiz için 4 önemli etkenden bahsetmektedir: takım oyunu, önceliklendirme, müşteri ile iş birlikteliği ve değişime adaptasyon. Başarıyı yakalamak ve projelerde üretilecek değeri arttırmak için bu etkenler kritik bir rol oynamaktadır.

Teker teker maddeleri ele almaya çalışalım:

İlk maddede bireyler ve arasındaki etkileşimler süreç ve araçlardan daha önemli ve önceliklidir demektedir. Burada takım oyunun önemi vurgulanmaktadır. Yazılım projeleri çoğunlukla birden fazla kişinin katılımıyla hayata geçirilen projelerdir ve bu projelerin başarıya ulaşabilmesi için takım oyunu önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Bell Laboratuarlarında 10 yıllık bir çalışmanın sonucunda projeleri başarılı kılan en önemli etkenin iyi bir takım oyunu olduğu, iyi bir takım oyununsa bireyler arasındaki etkin iletişimle güçlendiği ortaya koyulmuştur. Bu bağlamda iyi araç ve süreçleriniz olsa bile iyi bir takımınız olmazsa projelerinizde istediğiniz başarıyı yakalayamayabilirsiniz. Ancak tam tersi, iyi bir takımınız varsa süreç ve araçlarınız yeterince iyi olmasa da başarıyı yakalama ihtimaliniz çok daha yüksektir.

İkinci madde de ise, çalışır durumdaki yazılımın yoğun ve gereksiz dokümantasyondan önemli ve öncelikli olduğu söylenmektedir. Bu Agile<’ın en çok yanlış anlaşılan maddesidir. Bu maddede dokümantasyon yapmayın denmemektedir, bunun ötesinde kısıtlı kaynaklarınızı doğru şekilde kullanın demektedir. Her projede olduğu gibi yazılım projelerinde de kaynaklar kısıtlıdır. Bu nedenle kaynakların maksimum iş değeri üretecek şekilde önceliklendirme yaparak aloke edilmesi gerekmektedir. Özetle yaptığımız her işte attığımız taşın, yani sarf edeceğimiz eforun, ürküteceğimiz kuşa, yani bu işten elde edeceğimiz değere, değip değmeyeceğini düşünmeli ve bu şekilde kaynak planlaması yapmalıyız. Üçüncü maddeye bakacak olursak müşterilerin sürece daha fazla dahil edilerek birlikte bir takım olarak ilerlenmesinin önemi vurgulanmaktadır. Yazılım projeleri çoğunlukla komplike projelerdir. Yazılım projeleri yoğun siste yol almaya benzer. Bu sisli, bilinmezliği yüksek ortamda doğru hedefe ulaşabilmek ve müşteri taleplerine doğru bir şekilde cevap üretebilmek için müşterilerimizle bir takım gibi çalışıp sık sık onların feedbacklerini üreteceğimiz çalışır durumdaki yazılımlarla birlikte almalıyız. Son olarak Agile Manifesto bizlere değişimin öneminden bahsetmektedir. Değişim kaçınılmazdır ve değişime hızlı adaptasyon rekabet anlamında çok önemlidir. Bu doğrultuda değişime direnmeyi bırakıp değişime daha hızlı ve kolay nasıl adapte olabileceğimize yönelik olarak hem süreçlerimizi hem de teknik yetkinliklerimizi iyileştirmeliyiz. Değişime adapte olmak konusunda ne kadar gecikirsek değişimin bize maliyeti de o kadar yüksek olacaktır. Manifestoda anlatılan bu bakış açısını kendi süreç ve organizasyonumuza ne kadar aktarabilirsek çevikliğimiz ve dolayısıyla üretkenliğimiz ve proje başarı oranlarımız da o denli artacaktır. Mehmet Yitmen, Kurucu Üye, Agile Turkey

ARAMA YAPIN