BASİTLİK TESTİ

BASİTLİK TESTİ

BASİTLİK TESTİ

Bildiğiniz üzere Scrum, kompleks problemleri şeffaflığı arttırarak ve ‘gözden geçir & adapte ol’ prensibiyle birlikte ele alarak çözümlemeye çalışan yönetimsel bir alt yapı. Burada şeffaflık temelinde bizi çözüme götürecek olası küçük denemeleri hızlı bir şekilde hayata geçirip, elde edilen sonuçları gözlemleyerek ilerlemekten bahsediyoruz. Bu küçük denemeleri yaparken önemli bir nokta ise mükemmeliyet arayışından uzak bir şekilde, o an için düşünebildiğimiz en basit çözümü bir an önce denemektir.

Scrum’ın, karmaşıklığı azaltarak çözüme ulaşmak için Occam’ın Usturası Prensip’inde olduğu gibi basitlikten yana olduğunu söyleyebiliriz. Scrum’ın basitlikten yana olduğunun anlaşılması, Scrum takımlarına yön gösterecek önemli bir araç aslında.

Öyle ki, herhangi bir karar alma sürecinde hangi yönde ilerlemeniz gerektiğini anlamak için olası kararları basitlik testinden kolayca geçirebilirsiniz. Eğer almakta olduğunuz karar ya da bu karara ilişkin atacağınız adım, herhangi bir açıdan sizin için karmaşıklığı arttırıyorsa büyük ihtimalle yanlış bir yöndesiniz demektir. Mesela benim sıkça karşılaştığım bir soruyu cevaplandırmak için bu testi uygulamaya çalışalım. Soru şu: “Scrum’da her Sprint’in uzunluğu aynı mı olmak zorundadır? Yani, bir Sprint’i iki hafta, sonraki Sprint’i üç hafta, sonra yine iki hafta şeklinde değiştirerek koşabilir miyiz? Yoksa her Sprint’i aynı uzunlukta mı koşmak daha iyidir?” Cevap basit;“Basit olanı seç!” Peki hangi alternatif daha basit? Tabii ki ifade etmesi bile daha kolay olan.

Mehmet Yitmen, Kurucu Üye, Agile Turkey

ARAMA YAPIN