BİLGİ İŞÇİLERİNİN MOTİVASYONUNU ARTTIRMANIN YOLU: SELF MOTIVATION

BİLGİ İŞÇİLERİNİN MOTİVASYONUNU ARTTIRMANIN YOLU: SELF MOTIVATION

BİLGİ İŞÇİLERİNİN MOTİVASYONUNU ARTTIRMANIN YOLU: SELF MOTIVATION

Yapılan araştırmalar bilgi işçileri diye tanımladığımız bilişim sektörü çalışanlarını motive eden en önemli ve öncelikli faktörün bireylerin daha fazla sorumluluk alıp problemleri çözerek ilerleme kaydetmenin verdiği mutluluk olduğunu ortaya koymuştur. Ne bireyin şirket içerisinde yaptığı bir işten ötürü takdir görmesi ne de bu başarısından dolayı prim alması gibi diğer motivasyon faktörleri, bilgi işçileri için kendi başlarına problemleri çözerek pozitif çıktılar elde etmekte yaşadıkları mutluluk ve motivasyonun yerini almamaktadır.

Bu doğrultuda, IT projeleri içinde bilgi işçilerinin ortaya koyulan net hedefler doğrultusunda daha fazla sorumluluk alarak bu hedefe kendi çözümleriyle ulaşmasını teşvik etmek gerekmektedir. Hiyerarşik anlayışın yerini lider yöneticiler ve sorumlulukları artmış, belirlenen hedef ve kriterler doğrultusunda kendi kendine organize olan takımlar almalıdır. Motive ve yüksek performans gösteren bir takımın oluşması ve IT projelerinde üretkenliğin artması 'self-organization' anlayışı ile mümkün olacaktır.

Mehmet Yitmen, Kurucu Üye, Agile Turkey

ARAMA YAPIN