KAIZEN! YARATICI BİR BT ORGANİZASYONU İÇİN

KAIZEN! YARATICI BİR BT ORGANİZASYONU İÇİN

KAIZEN! YARATICI BİR BT ORGANİZASYONU İÇİN

KAIZEN! Söyleneni Yapan İşçilerden Problem Çözen Yaratıcı Bir BT Organizasyonuna Radikal Bir Değişim İçin…

Scrumuygulamaya yeni başlayan takımların (Scrum’ı hızlı öğrenip temel Scrum refleksine nispeten kolay alışan takımlarda bile) KAIZEN kültürüne çok yavaş ve güçlükle adapte olabildiklerini görmekteyiz. Bunun altında yatan bir çok sebep sayılabilir. Mesela, çoğunlukla iyileştirme bakış açısından uzak bir kültür ve eğitim tarzı ile yetiştirilmiş bir toplum olmamız, çok sorgulayıcı bir yapımızın olmaması bunlar arasında sayılabilir. Bunlar elbette ki önemli faktörler ve üstesinden gelinerek değişimin yaşanması için zaman ve disiplin şart. Ancak, KAIZEN kültürünün oluşmasının önündeki önemli bir diğer engelin KAIZEN’in sadece süreç iyileştirme bakış açısı ya da faaliyeti gibi algılanıyor olmasından kaynaklandığının altını çizmeli ve bu yanlışı düzelterek KAIZEN’i iyi anlamalıyız.

KAIZEN ile sürekli bir iyileştirmeden bahsederken sadece sürecin iyileştirilmesinden değil, süreci yaşayan bireylerin de yetkinlikler ve bakış açıları anlamında gelişmesinden bahsediyoruz. KAIZEN anlayışı, takımı oluşturan bireylerden sürece, süreçlerden organizasyona kadar çok geniş bir spektrumda tüm şirketin kültür ve anlayışının sürekli olarak sorgulanması, yeni şeyler öğrenip denemesi ve değişmesi anlamına gelmektedir. Bu yüzden Scrum uygulayan takımların, sürekli iyileşen bir organizasyon yaratabilmek için işe önce kendilerinden başlamaları gerekeceğini anlamaları gerekmektedir. Scrum ile günlük hayatlarında başlayan değişimin çok yakında kendi bilgi, yetkinlikleri ve bakış açılarında da yaşanmaya başlayacağını bilmeliler, buna hazırlıklı ve istekli olmalıdırlar.

Scrum, organizasyonlar için söyleneni yapan işçiler değil, problem çözen yaratıcı insanlar yaratmaya çalışmaktadır. O yüzden, KAIZEN kültürünün en önemli ayağı bireylerin kendilerini geliştirerek değişimi kendileriyle başlatabilmeleridir. Aksi halde KAIZEN’in bu yapısını anlamayan Scrum takımlarının kayda değer iyileştirmeler yapamadan, mevcut organizasyon yapısı ve kültürü içerisindeki engellere takılıp ilerleyemeden köşeye sıkışmaya başlamaları ve KAIZEN kültürünü oluşturmakta zorlanmaları kaçınılmaz olacaktır.

Mehmet Yitmen, Kurucu Üye, Agile Turkey

ARAMA YAPIN