KOZMİK DURMA

KOZMİK DURMA

KOZMİK DURMA

Önceleri bilgisayarlar, kimi zaman, “nedeni bilinmeden” çöküyormuş. Bu problemin kozmik ışınlardan kaynaklandığı düşünülmüş. Sonrasında problemin flip flopların doğasında olan frekanslara duyarlılıktan kaynaklandığı keşfedilmiş. Bu keşif sonrasında bilgisayarların çökmemesi için belirli state’in ortadan kalkmasının beklenmesi gerekliliğinin farkına varılmış. Yani çökmenin önlenmesi için bekleme durumuna geçilmesi! İki insanın yolda koşarken birbirlerine çarpmamak için durması da benzer bir durum (Jeff Sutherland).

Scrum takımlarında da kimi zaman beklemeye geçilmesi gereken zamanlar vardır. Her ne kadar kozmik durma kadar nedensiz olmasa da, nedensiz, kural gereği durmanın büyük faydaları olabilir. Product Owner’ın hazır olmayan bir Product Backlog ile gelmesi ya da W.i.P.(Work in Progress)’in çok arttığı zamanlarda ya da ciddi bir problemin production’ı tehlikeye atması durumunda takımın çalışmayı durdurması (andon’a benzer şekilde) ve problemler daha ciddi boyutlara ulaşmadan (bilgisayar çökmeden) önlenmesi gerekir. Birçok takımın bu noktada durma problemi yaşadığına ve sonuçlarının da takımın morfojenik oluşumunu olumsuz etkilediğine tanık oldum. Tehlike çanlarının duyulduğu anda takımın ilk refleksinin durma yönünde olması kozmik çöküntüleri de önleyecektir.

Ahmet Akdağ, Kurucu Üye, Agile Turkey

ARAMA YAPIN