PEKİ SİZ NASIL BİR SCRUM MASTER’SINIZ?

PEKİ SİZ NASIL BİR SCRUM MASTER’SINIZ?

PEKİ SİZ NASIL BİR SCRUM MASTER’SINIZ?

Scrum Master’ın Scrum konusunda yetkin olması şüphesiz bir gerekliliktir. Scrum hakkındaki bilgi ve yetkinliklerinin yanı sıra Scrum Master, iyi bir lider de olmalıdır. Scrum Master, takımın üretkenliğini arttırması için takıma destek olan, değişime liderlik yapan kişidir. Ancak, maalesef bu özellikler her Scrum Master adayında kolaylıkla görülememektedir.

Scrum Master adaylarını yönetim tarzı ve Scrum’a olan bağlılıkları açısından genel hatlarıyla 4 farklı tipe ayırabiliriz:

peki-siz

X Manager, Scrum Master rolüne en uzak olan adaydır. X Manager, Scrum kurallarını benimsememiş (sadece bazı pratikleri kabul etmiş olabilir), Scrum kurallarına çoğunlukla uymayan ama uyuyormuş gibi yapan, takımın kendi kendine organize olmasına izin vermeyen ve bu doğrultuda destek olmak yerine X tipi bir yönetim tarzını sürdüren, takımı ve bireyleri sürekli olarak kontrol etmeye çalışan, alışıla gelmiş tarzdaki yöneticidir. X Manager, Scrum için çalışmaz, Scrum’a ve takımına zarar verir. Takımın ve Scrum sürecinin başarısı için bu tipteki bir Scrum Master adayının bir an önce görevini bırakması sağlanmalıdır.

Scrum Manager tipindeki adaylara baktığımızda ise, X Manager’dan farklı olarak Scrum kurallarını çoğunlukla benimsemiş, ancak tarz olarak X Manager’a benzer bir şekilde (kısmen daha yumuşak olsa da) X tipi bir yönetimi sürdüren bir Scrum Master adayını görmekteyiz. Bu tipteki bir Scrum Master adayının takımına güvenerek onlara daha fazla inisiyatif vermesi sağlanmalıdır.

Scrum Manager’ların, etkin birer Scrum Master’lara dönüşmeleri; takımın işlerini nasıl yaptığını kontrol etmeyi bırakmaları, sürece odaklanmaları ve işlerin nasıl yapılacağına ilişkin yönetimi takıma bırakmaları ile sağlanabilir.

ScrumBut Master ise, liderlik vasıflarına sahip, Y tipi bir yönetimi benimseyen ancak Scrum’ı tam anlamıyla benimseyip uygulayamayan Scrum Master adayıdır. Scrum’a aktif direnç göstermeyen ve Scrum’a kısmen de olsa hevesli olan pragmatik liderler, iyi bir Scrum danışmanı eşliğinde Scrum’ın faydalarını görerek Scrum’ı daha iyi anlayacak ve yetkinliklerini geliştirerek etkin birer Scrum Master’a dönüşebileceklerdir. ScrumBut Master’ının iyi bir Scrum Master olabilmesi için zaman da önemli bir faktördür. Bu tipteki Scrum Master adayları, zamanla Scrum’ı ve getirilerini deneyimleyip, daha iyi anlayarak Scrum’ın savunucuları haline dönüşebilirler.

Görüleceği üzere Scrum Master’lık; özveri, liderlik kabiliyeti ve zaman isteyen bir görevdir. Herhangi bir kişinin rastgele seçilerek görevinin Scrum Master olarak değiştirilmesi çoğunlukla yeterli olmamaktadır. Scrum Master’ın hem Scrum’ı çok iyi anlaması hem de iyi bir lider olması başarı için kritik bir öneme sahiptir. Bunun için de Scrum Master adayı kendi kişisel engellerinin farkında olmalı ve kendisini bu alanlarda geliştirmelidir. Scrum Master adayı kendisine sık sık nasıl bir Scrum Master olduğunu sorup, eksiklerini fark etmeli ve bu eksiklerini hızla kapatmak için çalışmalıdır.

Mehmet Yitmen, Kurucu Üye, Agile Turkey

ARAMA YAPIN