PRODUCT OWNER: TEK KİŞİLİK GÖSTERİ

PRODUCT OWNER: TEK KİŞİLİK GÖSTERİ

PRODUCT OWNER: TEK KİŞİLİK GÖSTERİ

Projelerde katma değer yaratabilmek için doğru isteklerin, doğru bir öncelik ve zamanlama ile hayata geçirilmesi kritik bir önem taşımaktadır. Sadece pazarın beklentilerine cevap veren çözümler yerine pazarda yeniliklere imza atacak inovasyonların, yaratıcı fikirlerin sunulabilmesi bu değeri arttıracaktır. Scrum alt yapısı içinde bu doğrultudaki karar mekanizması ise Product Owner’dır. Bu sorumluluk rolün de önemini vurgulamaktadır. Peki, tek başına bir kişinin tüm bu ağır yükü almasını ve her seferinde doğru kararları vermesini bekleyebilir miyiz?

Bilindiği üzere Scrum takımı kendi kendine organize olup kararlar alırken kalabalıkların bilgeliğinden yararlanır. Bu konsept takımın daha doğru kararlar alabilmesini sağlar ve takımın gücünü arttırır. Madem kalabalıkların bilgeliğinin Scrum takımı içerisinde işe yaradığını biliyor ve bunu destekliyoruz, karar vermeyi tek bir kişiye değil de takımın Self Organizing yapısına bırakıyoruz, ürünün içeriğiyle ve yaratılacak iş değeriyle ilgili önemli kararları alırken bundan neden faydalanmıyoruz?

Söylemeye çalışmakta olduğum projelerde birden fazla Product Owner rolü yaratmak değil. Elbette arabanın doğru bir yolda ilerleyebilmesi için direksiyonda tek ama sadece tek bir sorumluya yani Product Owner’a ihtiyaç var. Ancak söylemeye çalıştığım şey Product Owner’ın gidilecek yolu belirlerken kalabalıkların bilgeliğinden yararlanmasının aynı Scrum takımında olduğu gibi gerçek yaratıcılığın ve iş değerinin maksimize edilmesinin anahtarı olabileceği. Bu bakış açısıyla birlikte Product Owner’ın Stakeholder’larla yakın çalışması, onların geri bildirimlerini ve fikirlerini sık sık alıyor olması çok kritik bir önem taşımaktadır. Product Owner odak gurup çalışmaları, senaryo haritaları, açık inovasyon araçları vb faydalanarak farklı fikirlerden yararlanmalı ve trendleri yakalamaya çalışmalıdır. Product Owner takımın önüne öncelikli bir listeyle gelmeden önce alacağı kararlarda kalabalığın bilgiliğinden geri bildirimlerle ve yeni fikirlerle ne kadar beslenirse projede yaratılabilecek katma değer de o kadar olası olacaktır.

Mehmet Yitmen, Kurucu Üye, Agile Turkey

ARAMA YAPIN