PRODUCT OWNER’IN 37 GÖREVİ

PRODUCT OWNER’IN 37 GÖREVİ

PRODUCT OWNER’IN 37 GÖREVİ

Sık sık “tam zamanlı bir iş midir” diye sorgulanan Scrum Master rolünün aksine, Product Owner rolü neredeyse hiçbir zaman bu açıdan sorgulanmaz. Sadece bir istisnası var: Roman Pichler, Agile Product Management with Scrum kitabında “Kısmi Product Owner“ kavramını ortaya koyuyor.

Ancak deneyimlerime göre birçok Product Owner işlerine odaklanmakta problem yaşıyor. Genellikle, dahil oldukları Scrum takımının geliştirmekte olduğu ürünle doğrudan ilgili olmayan birçok görev ve sorumlulukları da olan bir departmanın parçası durumundalar.

Product Owner’lık tam zamanlı bir iştir. Product Owner’ın işinin parçası diyebileceğim aşağıdaki 37 göreve bir bakın. (☼ = geliştirme takımıyla mutlaka beraber yapılması gerekli).

“Ne” Sorusu

 • Ürün vizyonunu geliştirmek ve adapte etmek
 • Yeni kullanıcı hikayeleri yazmak (☼).
 • Çok büyük olan kullanıcı hikayelerini bölmek (☼).
 • Her kullanıcı hikayesi için kabul kriterlerini belirlemek (☼).
 • Kabul testleri yazmak (☼).
 • Product Backlog’u sıralamak (ROI, Kano modeli, maliyet-değer, MoSCoW metodu, vb. kriter ve yöntemleri ile.).
 • Release planlaması yapmak.
 • Product Backlog’u iyileştirmek (INVEST ve DEEP kriterlerini düşünün).

Dışarda

 • Pazarı gözlemlemek, pazar hakkında daha çok şey öğrenmek ve analiz etmek.
 • Ürünün müşterileri ve son kullanıcıları ile temasa geçmek, onları gözlemlemek, analiz etmek ve daha iyi tanımak.
 • Ürünün her paydaşı ile düzenli olarak temasta olmak.
 • Yönetime ve paydaşlara raporlamalar yapmak (örn. release burndown).
 • Şirket genelinde ürünle ilgili fikir ve düşüncelerini paylaşmak (micro-bloglar, bloglar, dahili sunum ve konferanslar, vs.).
 • Liderlik

 • Neyin geliştirilip neyin geliştirilmeyeceğine karar vermek (☼).
 • Geliştirme takımına geribildirimlerde bulunmak:
 • Sprint esnasında takım tarafından geliştirilen ürünle ilgili.
  Takımın süreçleri ve ilişkileri ile ilgili.
  Gemba Ziyaretleri yapmak.

 • İşlem maliyetlerini düşük tutmak için tek-tıkla-dağıtımın önemini anlatmak ve bunu takımdan istemek.
 • Hızlı geribildirimde bulunabilmek için 10-dakikada build etmenin önemini anlatmak ve bunu takımdan istemek.
 • Esneklik için işlev ayraçlarının önemini anlatmak ve bunu takımdan istemek.
 • İş ile ilgili her tür rakam, ölçümleme ve anket sonucunu geliştirme takımı ile paylaşmak ve böylece takım ile ürün arasında bağ oluşturup beraberce kararlar alınabilmesini sağlamak.
 • Katılım

  • Scrum toplantılarına katılmak:
  • *Sprint Planning toplantılarında Sprint Goal’ü belirlemek ve yeni kullanıcı hikayeleri vermek.
   *Sprint Review toplantılarında Sprint Goal’e ulaşılmasına dair geribildirim vermek.
   *Sprint Retrospective toplantılarında Scrum Takımı’nın bir üyesi olarak sürece dair geribildirimler vermek ve aksiyonları almak.
   *Daily Scrum’larda gerekiyorsa bilgi vermek, yardımcı olmak ve Sprint’in gidişatı ile ilgili bilgilenmek.

  • Takıma süreçlerini sürekli iyileştirmeleri için yardım etmek.

  Öğrenme

  Agile ile ilgili her şeyi öğrenmeye devam etmek (Agile kullanıcı gruplarına, konferans, seminer ve sunumlara katılmak, kitaplar okumak, blog yazıları yazmak vb.).
  Kurumdaki diğer Product Owner’lar ile sürekli bilgi paylaşımında bulunmak (örn. deneyimlerin paylaşımı ortamı).
  Ürünü kullanmak, ürünle vakit geçirerek daha çok öğrenmek.
  Ürünün bütün olarak tüm değer akışını öğrenmek ve iyileştirmek. (Tedarik akışı, pazarlama ve satış akışı gibi).
  İlerlemeyi ölçümlemek (örn. her Sprint’te müşterilere sunulan değer).

  Diğer

  • Takıma bilgi yayıcılar yaratması için yardım etmek.
  • Müşterileri memnun etmek.
  • Uygun bir (☼)
  • *definition of done (bitti tanımı)
   *definition of ready (hazır tanımı) bulmak

  • Ürünle ilgili tüm geribildirim döngülerini sıklaştırmak (örn. daha sık release, daha erken release, müşterilerle konuşmak, Minimal Pazarlanabilir Ürün, vs.).
  • Fikirleri ürüne çevirmek, mümkünse MVP (Minimum Uygulanabilir Ürün).

  Yukarıda bahsedilen herşeyi yapıyor musunuz? Takımla bolca vakit geçiriyor, hızlıca kararlar alabiliyorsunuz ve ürününüz gayet başarılı mı? Muhteşem! Gidin ve kendiniz ve takımınız için hemen bir parti düzenleyin!

  “Product Owner, Geliştirme Takımı tarafından geliştirilen işin ve ürünlerin değerini maksimuma çıkarmaktan sorumludur.” – Scrum Guide

  Çeviren : Tolga Kombak, Agile Coach&Trainer, ACM
  www.acm-software.com

  ARAMA YAPIN