SCRUM MASTER OLMAK

SCRUM MASTER OLMAK

SCRUM MASTER OLMAK

Scrum Master, sadece Scrum’ın doğru bir şekilde uygulanmasından ve üretkenliğin arttırılmasından sorumlu değildir. Scrum Master’ın asıl ve zor görevi değişime liderlik etmektir.

Scrum, uzun soluklu bir değişim sürecidir. Beraberinde iş yapış şekillerinin ve organizasyon kültürünün değişimini gerektirir, ki bu zor, zahmetli ve disiplin isteyen bir süreçtir. Öyle ki yapılan araştırmalar ‘değişim’ projelerinin sadece %35 oranında başarılı olabildiklerini göstermektedir. Scrum gibi kimi organizasyon kültürlerinde neredeyse %180 derece bir değişim gerektiren, yani bir paradigm shift gerektiren, dönüşümlerde risk çok daha fazladır. Bu nedenle, başarıya ulaşmak için Scrum Master ve yetkinliği ciddi önem taşımaktadır.
Scrum Master, sadece Scrum’ın doğru bir şekilde uygulanmasından ve üretkenliğin arttırılmasından sorumlu değildir. Scrum Master’ın asıl ve zor görevi değişime liderlik etmektir. Bu doğrultuda Scrum Master, Scrum konusunda uzman olduğu kadar değişim ve yönetimi konusunda da yetkin ve deneyimli olmalıdır. Değişim ancak, Scrum bakış açısını benimsemiş, değişimi disiplinle ele alan ve önüne çıkan engelleri yılmadan aşmaya çalışan bir lider ile gerçekleştirilebilir.

Mehmet Yitmen, Kurucu Üye, Agile Turkey

ARAMA YAPIN