SCRUM SCRUM İÇİNDİR

SCRUM SCRUM İÇİNDİR

SCRUM SCRUM İÇİNDİR

Uzun yıllar tartışılan bir ikilem vardır bilirsiniz: Sanat sanat için mi yoksa toplum için midir? Lise yıllarının değişmez tartışma konusudur. Her iki düşünce de kendince doğruları içerir. Sonuçta herkes kendine yakın olan düşünceyi kabullenir.Scrum kurallarını ve çerçevesini uygularken kendimi bu ikilem içinde buldum…

Scrum Scrum için mi yoksa organizasyon için mi?

Her iki düşünce de doğru gibi geldi bana. Scrum’ı uygulama amacımız value oluşturmak, efektif iş çıkarmak, iş yapış şeklimizi optimum hale getirmek diye düşünebiliriz. Daha kaliteli çıktı üretmek ve daha çevik iş sonuçlandırmak da diyebiliriz. Tüm bunlar organizasyona yönelik gelişim alanları. Scrum başarılı olursa, organizasyon da başarılı olacaktır. Çalışanlar daha mutlu olacak, yatırım maliyetleri azalacak. Teslim edilen iş sayısı artacak. Performans grafikleri yükselecek. Kulağa hoş gelen kavramlar bunlar.

Ya peki esas amacımız sadece performans arttırımı olursa? Öncelikli hedefimiz hızlı iş çıkarmak ve acele iş teslim etmek şeklinde belirlenirse? Gün geçtikçe bu hedefler için çeşitli ödünler verilecek, bu amaç uğruna beyaz yalanlar söylenecek, pembe tablolar hazırlanacak, yolunda gitmeyen işler halı altına süpürülecektir. Amaç sadece organizasyon olacaktır.

Bu tam olarak yanlış da değil elbette. Amaç sadece buysa Scrum’dan başka yöntemler de kullanılabilir. Ama Scrum’ı uyguluyorsak, tüm kurallarına uymalıyız. Ancak tüm kurallarını uyguladığımızda Scrum’ın faydasını görebiliriz. Amacımız Scrum olursa, denenip yaşanmış o şaşırtıcı etkilerini fark edebiliriz. İşlerimizi sıralamalı, planlamalı, günlük değerlendirme toplantısı yapmalı, tüm takım aynı hedefe doğru yönelmeli, karşılaşılan sorunları hızlıca çözmeli ve çıktıları gözden geçirilmeliyiz. Kaizen’le her zaman süreç iyileştirmesi yapmalıyız. Scrum toplantılarından, önerdiği takım yapısı esnekliğinden ve verimliliğinden uzaklaşmamalıyız.

Scrum ile sprintler koşarken teslim edilen işleri raporlamanın yanında, ne kadar Scrum’a uygun davrandığımızı da ortaya koymalıyız. Scrum’dan taviz verirsek, böyle gelmiş böyle gider yaklaşımıyla tüm kalite, verimlilik, maliyet hedeflerinden uzaklaşırız. Gün geçtikçe sorunlar büyür ve sonunda organizasyonu etkisiz kılar.

Eğer amacımız Scrum’ı tam olarak uygulamak olursa, yani “Scrum Scrum içindir” düşüncesini dikkate alırsak, kendimizi mükemmel iş çıkarmak zorunda olduğumuz bir süreç içinde buluruz. Çok da zorlanmadan, akıp giden bir üretim bandının parçası oluruz. Gün geçtikçe hataları gidererek, sürekli gelişme ve iyileşme anlayışı içinde bulunarak, sürdürülebilir üretkenliği yakalarız.

Murat Bor, Scrum Master, Vodafone

ARAMA YAPIN