SPRINT REVIEW

SPRINT REVIEW

SPRINT REVIEW

Sprint Review, sprint sonunda yapılan time-boxed (1 aylık sprint için max. 4 saat) bir toplantıdır. Review’in temel amacı, sprint içerisinde üretilen değerin belirlenmesi ve Product Backlog’un bu doğrultuda güncellenmesidir.

Sprint Review’de Scrum Takımı, hangi işlerin tamamlandığını anlatır, gerekiyorsa çalışan uygulama üzerinden yapılan işleri katılımcılara sunar ve sprinte alınan işlerin ne kadarının done olduğunu, eğer varsa kalan bölümlerin backlog’a nasıl dahil edileceğini kararlaştırılır.

Sprint Review Scrum takımının haricinde proje ile ilgili olan herkesin katılabileceği bir toplantıdır. Fakat Agile felsefesinin temelinde bulunan “Inspect and Adapt” ın sprint genelindeki en önemli bölümü olan Sprint Review’e çok fazla kişinin katılması ve bütün katılımcıların sorularının cevaplanmaya çalışılması, hem time-boxed olan toplantının süresinin aşılmasına hem de review in genel amacından uzaklaşıp sadece sunum yapılan bir toplantıya dönüşmesine neden olabilir.

Unutulmamalıdır ki yapılan işlerin katılımcılara sunulması, Review’in sadece bir bölümünü oluşturmaktadır. Review’in projeye asıl katkısı, üretilen işlerle projenin vizyonunun ve amacının ne kadar paralellik gösterdiğinin belirlenmesi ve bir sonraki iterasyonun bu doğrultuda güncellenmesiyle sağlanabilmektedir.

Serkan Çakır, Technical Lead, ACM
www.acm-software.com

ARAMA YAPIN