SÜPER ÜRETKEN TAKIMLAR

SÜPER ÜRETKEN TAKIMLAR

SÜPER ÜRETKEN TAKIMLAR

Malum, Scrum altyapısı içierisinde KAIZEN’in önemi büyük. Ancak, Scrum ile yaşanan dönüşüm içerisinde sadece KAIZEN’den bahsetmek yeterli değil. Scrum takımlarının gerçekten süper üretkenlik seviyelerine (%600-800’lük üretkenlik artışları) ulaşabilmesi için KAIZEN kültürünün yanı sıra KAIKAKU’dan da bahsetmek gerekmektedir.

Bilindiği üzere KAIZEN sürekli iyileştirme anlamında kullanılmaktadır. KAIZEN kültürü üretkenliği arttırmak için sürekli irili ufaklı iyileştirilmeler yapılmasını gerektirmektedir. Öte yandan KAIKAKU ise belirli bir süre içerisinde radikal bir değişikliğin yaşanması demektir. Aslında bir çok yeni Scrum takımı, KAIKAKU kavramının farkında olmasalar da, Scrum uygulamaya ilk başladıklarında mevcut kültür ve iş yapışlarında Scrum ile birlikte radikal bir değişimle (KAIKAKU) karşılaşmaktadırlar. Öyle ki bir çok organizasyon için emir komuta zincirine bağlı çalışmakta olan bireylerin Scrum ile birlikte (tam anlamıyla bir anda mümkün olmasa da) kendi kendine organize olan bir takıma dönüşmeleri bir KAIKAKU’dur. Ya da benzer bir şekilde ilgili bireylerin Waterfall vb tanımlanmış süreçlerden Scrum ile ampirik bir sürece geçmeleri de radikal bir değişikliktir.

KAIKAKU, üretkenlik anlamında beraberinde önemli sıçramaları (örn: şekil 1) getirmektedir. İlk defa Scrum uygulayan bir takım çoğunlukla Scrum’ın getirmekte olduğu şeffaflıktan ve takım oyunundan önemli bir şekilde fayda sağlamaktadır. Bu takımlar süreç içerisinde radikal değişimle gelen faydanın üzerine KAIZEN kapsamında irili ufaklı iyileştirmeler sağlayarak devam etmektedirler. Ancak, Scrum ile gelen bu radikal değişimin bir süre sonra yeni norm olmasının ardından KAIZEN kültürü takımın süper üretkenlik seviyelerine çıkması için yeterli olmamaktadır. Hatta bir çok takım, belirli bir süre sonra KAIZEN kapsamında yeni iyileştirme alanları bulmakta zorlanmaya başlamaktadır. Bu noktalarda takımların mevcut normlarını sorgulayarak daha inovatif bir bakış açısıyla radikal çözümler üretmeleri ve denemeleri gerekmektedir. Oluşturulabilecek olan radikal çözümler süreçten kullanılan teknoloji ve teknik pratiklere, organizasyon yapısına kadar bir çok farklı alanda hayata geçebilir. Bu doğrultuda elde edilecek olan radikal üretkenlik sıçramalarıyla birlikte KAZIEN kültürünü de devam ettirebilen takımlar, gerçek anlamda süper üretkenlik konumuna ulaşabileceklerdir.

super-uretken

Mehmet Yitmen, Kurucu Üye, Agile Turkey

ARAMA YAPIN