ÇEYA ’13: Çevik Yaklaşımla Yazılım Geliştirme Çalıştayı

ÇEYA ’13: Çevik Yaklaşımla Yazılım Geliştirme Çalıştayı

2001 yılında “çevik manifestosu”nun (Agile Manifesto) [1] duyurulmasıyla birlikte araştırmacılar Bilişim Teknolojilerinin geliştirilmesinde alternatif yaklaşımları ve yöntemleri incelemeye başladılar. Bu bağlamda, son on yıl içinde akademik ve endüstriyel ilerlemenin olduğu [2] ve özellikle yurt dışında akademi ve sanayinin birbirini beslediği söylenebilir. AgileTurkey tarafından gerçekleştirilen 540 kişinin katıldığı anket çalışmasında, katılımcıların %23’ü çevik yöntemlerin iki yıldan fazla süreyle, %41’i de iki yıl veya daha az süredir kullanıldiğini belirtiyor. Farklı deneyimlenme seviyeleri ve öğrenme eğrisini düşündüğümüzde, mevcut deneyimlerin akademik ve pratik bağlamda tartışılması kritik öneme sahiptir. Bu çalıştay, çevik yaklaşımların, yöntemlerin ve teknikleri geliştirilmesi ve kullanılması konusunda ilgili olan akademisyen, uzman vede uygulayıcaları bir araya getirerek bilgi paylaşımını gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu çalıştay, ulusal bağlamda akademik ve pratik tartışmaları geniş bir çerçeveden almanın gereğiyle deneyim, araştırma, eğitim türü çalışmaları davet etmektedir. Öne çıkabilecek bazı başlıklar söyledir:

  • Yazılım Süreci ve Çevik Yöntemlere İlişkin Deneyimler. Yazılım süreçleri ve çevik yöntemler ilişkisi, sonuç ve kalite üzerindeki etkileri nelerdir ve nasıl ölçülür? En sık karşılaşılan sorunlar nelerdir?
  • Pratikteki deneyimlerimizi etkin bir şekilde nasıl kullanabiliriz?
  • Çevik Yaklaşımların Seçimi ve Diğer Yöntemlerle Karşılaştırılması. Çevik yöntemlerin projelere uygunluğu nasıl analiz edilmekte veye edilmeli? Hangi çevik yöntemi seçmeliyiz?
  • Çevik Yöntemlerin Uyarlanması. Çevik yöntemlerin uyarlanması hangi seviyelerde (örgüt, proje, birey) ve nasıl gerçekleştiri(lebi)lir? Bu uyarlama, yöntemin mi ve/veya projenin mi şartlarının değiştirilmesini gerektiriyor? Bir çevik yöntem diğer yöntemlerle (çevik veya geleneksel yöntemler) nasıl birlikte kullanılabilinir? Avantajlar ve karşılaşabileceğimiz sorunlar nelerdir?
  • Sosyal ve Organizasyonel Etkileri ve Değişim. Çevik yönteme geçiş nasıl mümkün olur? Çevik yaklaşım ve yöntemler, pratikte yaşadığımız yöntemsel (çalışma şekli, araçları, proje ortamı) sıkıntılara tepkisel bir cevap mıdır? Yoksa felsefik (düşünme şekli, prensipler) bir karşı duruşun ve doğal değişimin bireyde ve örgütte yansıması mıdır? Yoksa zaten sürekli uyguladığımız ama adını koyamadığımız bir etiket yada kağıt üstünde kılıfına uydurduğumuz bir pratik midir?

Bu çalıştayın, Türkiye’de BT’ye ilişkin çevik deneyimlerin daha etkin kullanımı ve akademik calışmaların ivme kazanması, bu bağlamda bireysel, şirket ve ülke seviyesinde kazanımları için gerekli olduğunu düşünüyoruz.

Bildiri Gönderimi ve Sunum için tıklayın!

[1] Agile Alliance, 2001, The Agile Manifesto from: http://www.agilealliance.org/the-alliance/the-agile-manifesto/

[2] Dingsoyr, T., Nerur, S., Balijepally, V.G. & Moe, N.B., “A decade of agile methodologies: Towards explaining agile software development”, Journal of Systems and Software, Elsevier, pp.1213-1221, 2012.

[3] Yazılım Üretkenliği Raporu 2013 from http://www.agileturkey.org/pdf/rapor_2013.pdf

ARAMA YAPIN

agileturkey_post_image